NFL Jerseys China “Sốt xình xịch” trước thông tin rò rỉ về dự án Opal Premium.